Consultancy

Consultancy

Het begint met een adviesvraag of probleemstelling. Daarna volgt de uitwerking en het rolt vaak door naar een ontwikkeltraject. Het volledige BI consultancy traject is bij BI Chemistry in goede handen.

BI Chemistry & consultancy

Het vakgebied van Data & Analytics is breed. BI Chemistry is in staat op alle aspecten van dit vakgebied te ondersteunen. Consultancy is de meest voorkomende inzet bij grotere bedrijven.

Het begint met een adviesvraag, uitwerking en rolt vaak door naar een ontwikkeltraject.

Doel is over het algemeen om op geautomatiseerde basis de mensen van de organisatie van nauwkeurige en relevante informatie te voorzien. Hierbij geldt een goed werkende en bruikbare tool als basis, maar de implementatie, ingebruikname, governance en processen zijn ten minste zo belangrijk.